FURORE #6 herdrukt!

Na veertig jaar is op veler verzoek het zeldzame en hoog gewaardeerde NUMMER 6 van FURORE herdrukt.

Wij hebben er weliswaar naar gestreefd om de oorspronkelijke tekst, beelden en opmaak exact zo te laten als ze waren, maar een facsimile editie is dit niet. Daarvoor was de kwaliteit van het drukwerk uit 1977 onvoldoende. Vooral de afbeeldingen, die destijds met een grof raster en in zwartwit werden afgedrukt, moesten opnieuw onder handen worden genomen. Terug naar de bron: de originele foto’s en tekeningen achterhalen, negatieven scannen, boeken opnieuw bestellen. De meeste artikelen zijn overgezet en waar nodig gecorrigeerd. Maar hoewel het blad nu in full colour kon worden gedrukt, is de oorspronkelijke ‘zwartwit-uitstraling’ grotendeels gehandhaafd.

fu6-werktek
In 1977 waren er nog geen digitale bestanden. Er waren ‘werktekeningen’ (opzichtmodellen), die verkleind werden gefotografeerd. Die werktekeningen, voorzover nog aanwezig, hebben deels als basis gediend voor deze nieuwe uitgave.

Pag. 1 is een compositie in rood en zwart; dat blijft zo, ook al beschikken we inmiddels over een full colour-versie van The Shadow Meets The Prince of Evil (juli 1939).

shadow-graves-gladney-1940

Pag. 2 is onveranderd, behalve dat het paginacijfer onderaan (afkomstig van pagina 53 van Het gebroken oor) nu in zijn geheel zichtbaar is.

furore06-2017-spread-2

Pag. 3 is opnieuw gezet, maar verder onveranderd. De gegevens in het colofon kloppen dus niet: abonnementen zijn niet meer mogelijk, Har van Fulpen is niet meer de uitgever, het drukwerk is niet van Wim Schroot, de rasters niet van Loe van Nimwegen.

furore06-2017-spread-3

De tekst van pag. 4/5 is opnieuw gezet. Interessant om hier de ingezonden brief van Peter Oosterbos uit Roosendaal aan te treffen. Intertijd was Oosterbos een onvermoeibare brievenschrijver over W.F. Hermans, Amerikaanse literatuur, schrijfmachines, stempels, PTT-parafernalia en zo meer. Een paar jaar later wierp hij zich op als organisator van Furore‘s boekenrubriek. Dat is niet goed afgelopen. Hij ontdekte hoe gemakkelijk het is om in binnen- en buitenland gratis recensie-exemplaren op te vragen, zogenaamd uit naam van Furore. Dat liep al snel uit de hand. Veertig jaar later krijgen wij nog steeds reacties van uitgevers, galeries en muziekuitgevers die informeren of die Oosterbos wel te goeder trouw is. In Furore 16 (1983) en 22 (2017) besteedden wij aandacht aan het bedrog van Oosterbos. Op internet is ook het nodige over hem gepubliceerd.

Uit Furore #22 (Janu, 2017)
Uit Furore #22 (Janu, 2017)
Illustratie in Furore 6 (1977)
Illustratie in Furore 6 (1977)
Illustratie in Furore 6 (2017)
Illustratie in Furore 6 (2017)

Deze illustratie bij een brief van Paul Mijksenaar leverde problemen op: wat was ook maar weer de bron? Het blijkt een detail van een London Underground-poster, gereproduceerd in Furore #5, maar waar kwam die vandaan? Niet uit het boek London Transport Posters, genoemd in dat nummer. Op internet is het plaatje niet (groot genoeg) te vinden. Het London Transport Museum bracht uitkomst in de vorm van een gigantische reproductie in full colour. Het blijkt te gaan om het diagram van het station Camden Town (‘London’s Newest Underground Wonder / Open April 20’), een ontwerp van Chas. W. Baker uit 1924. In dit geval was het onvermijdelijk om de tekening, gedetailleerder dan ooit, ditmaal in kleur te reproduceren – met dank aan museummedewerker Ruiz Alexander. – En nu zijn we nog maar op pagina vier.

Trouwfoto, 1956
Trouwfoto, 1956

De trouwfoto van de ouders van Herwolt van Doornen uit 1956 (‘een model Cadillac’) is opnieuw uit het Van Doornen-familiearchief opgediept. Herwolt van Doornen deelt desgevraagd mee dat de foto is genomen in de J.M. Coenenstraat bij het Roelof Hartplein. NB: Op pagina 33 zijn de stukken van de foto te zien die op pagina 5 werden afgesneden.

Het interview met Hergé (p. 6-8) vond plaats ter voorbereiding van de tentoonstelling ‘Kuifje in Rotterdam’ in het Lijnbaancentrum, Rotterdam, georganiseerd door Joost Swarte, Har Brok en Ernst Pommerel. In het gesprek vertelde de toen 70-jarige Hergé dat hij ontevreden was over de album-uitgave van /Het gebroken oor/ (Nederlandse editie 1946), want sommige pagina’s waren te ‘leeg’ – ‘Nee, dat kan niet zo blijven’, zei hij. De jonge interviewers vonden de oude plaatjes en de niet altijd even correct Nederlandse teksten juist reuze charmant. Hieruit lering trekkend, moesten we dus oppassen dat we niet allerlei ‘charmante’ fouten uit 1977 in deze nieuwe editie gingen rechttrekken.
Niettemin is het wel zo aardig om het ontwerp van Joost Swarte voor de expositie ‘Kuifje in Rotterdam’ ditmaal in kleur af te drukken. Joost stelde een scan van het origineel beschikbaar.

furore06-2017-spread-4

Op pagina 8–11 is de presentatie met subtiele kleuraccenten wat verduidelijkt. De opmaak van pagina 9 is de enige die echt afwijkt van het origineel. Het was in de oude opzet niet duidelijk welke schetsen bij welke plaatjes horen. Het gaat om vijf verschillende stripplaatjes uit Kuifje en de Picaro’s; deze zijn nu duidelijker gerangschikt.
furore06-2017-spread-5b
De foto van de Apple-deur op pagina 12 is afkomstig van de hoes van Ringo’s Rotogravure (1976). De filmbeelden uit de ‘Penny Lane’-clip (p. 13) kwamen indertijd uit een Nederlands muziekblad, de foto van John in de studio uit Salut les Copains. De reproductie (van dezelfde bronnen) is nu in kleur.

furore06-2017-spread-7b

Pagina 15: de foto van John de Rooij is opnieuw gescand dankzij het feit dat Har van Fulpen onlangs zijn afdrukjes heeft teruggevonden.

Yoko Ono en John Lennon in Tittenhurst, 1969 (Foto © John de Rooij)
Yoko Ono en John Lennon in Tittenhurst, 1969 (Foto © John de Rooij)
expo-franquin

De tekening van André Franquin was afkomstig uit het eerste nummer van het gratis tijdschrift Guust, uitgegeven het door het Strip en Kartoen Centrum Driesen (15 december 1976). In 2003 verscheen een ingekleurde versie in een aan Franquin gewijde ‘hors serie’-uitgave.

ac76-spread

Pag. 18/19 is gescand van de originele tekening door Aart Clerkx.

furore06-2017-spread-11

In rubriek ‘Le Furore’ (p. 20-21) worden andere kranten/media besproken. De tekst is gescand van de originele opmaak en bevat dus enkele originele fouten.

furore06-2017-spread-12
De tekst van ‘De wereld van de Pulps’ (p. 22–28) is opnieuw gezet en door Ed Schilders gecorrigeerd, waarbij spelling en cursiveringen consequent zijn gemaakt. De afbeeldingen, voornamelijk afkomstig uit The Pulps van Tony Goodstone, konden nu in kleur worden gereproduceerd. De ‘Buffalo Bill’-boekjes (p. 23) zijn via eBay opgespoord.

furore06-2017-spread-16a

De kreet ‘Tex Pax Bax: Mex?!’ was verwerkt op het omslagontwerp voor de Vrij Nederland Boekenbijlage van 24 maart 1977, ontworpen door Piet Schreuders (hier klein afgebeeld op p. 30). Wij waren toen bezig met varianten op de beroemde kop ‘Sticks Nix Hick Pix’ (Variety, 17 juli 1935). ‘Tex Pax Bax: Mex?!’ betekende dat Ursula den Tex (toen opmaakredacteur van Vrij Nederland) haar koffers pakte om naar Mexico te gaan. Later werd ‘Tex Pax Bax Mex’ ook een liedje van de Enschedese popgroep Rahitiband (zie ook Furore #9, p. 35).

1976-158-boekenkast-kvhr
Karel van het Reve, 25 oktober 1976

De foto’s van de mannen voor hun boekenkasten zijn in oktober 1976 gemaakt voor de ‘boekenkastprijsvraag’ in Furore #5 (januari 1977), p. 22.

furore06-2017-spread-17

In de rubriek ‘Een Deur Moet Open Of Dicht Zijn’ (p. 32-33) besteedt Furore traditiegetrouw aandacht aan onderwerpen als visuele grappen, puzzles en geheimzinnige codes. Voor het eerst kwamen in dit nummer de ‘geheime tekens’ uit de Londense Underground aan de orde. In diverse latere nummers is erop teruggekomen. Pas in 2013 is de kwestie opgelost: Furore #21 publiceerde een uitputtend lijstje met alle betekenissen, waaronder:
Con:COS = Control Cut-Out Switch
E:Cou = Emergency Coupling Adaptor
BRV = Brake Release Valve
EPBIC = Electro-Pneumatic Brake Isolating Cock

Jay Lynch (1945–2017)
Jay Lynch (1945–2017)

De foto’s van Jay Lynch, James Finlayson en ‘Everhard van Woudschoten’ (= Egon Woudstra) op p. 32 en 33 werden niet teruggevonden. Ze zijn ‘ontrasterd’ door Evert Geradts in La Louvière Lauragais (Frankrijk) met behulp van een slim programmaatje, ‘Inverse FFT’ (Fast Fourier Transform).

a-praxis

Gerard Unger vond in zijn archief de originele tekening van de ‘a’ van de letter Praxis, waarvan de reproductie in de eerste druk niet duidelijk genoeg was.

De tijdschriftomslagen in de ‘Drukwerk’-advertentie (p. 35) zijn nu in full colour gereproduceerd. Omdat het stripinformatieblad Inkt (nr. 7) bij het ter perse gaan van deze Furore nog niet klaar was, werd destijds een dummy van het omslag afgebeeld. Gelukkig is ook deze dummy bewaard gebleven.

inkt7-schets

NIEUWS (december 2019):
De tekening van Mariet Numan op pagina 17 (‘Wulften doet in Gummi’) is eindelijk geïdentificeerd. Het is een illustratie voor de column ‘Wat wil dat eigenlijk zeggen?’ door Cri Stellweg, in: Grafisch Nederland 1976 (Vrijheid van drukpers). De afbeelding refereert aan de zin ‘Wat bejje toch ’n viezerd in ’t diepst van je gedachten’.

Dit betekent dat FURORE #6 nu kan worden herdrukt met een kleurenversie van deze tekening. Dat gebeurde in december 2019.

Bestel

Furore #6 reissued at last!

furore06-2017-spread

After forty years, this rare and highly rated issue has been re-issued at last.

Although we aimed for an exact replica of the original texts, images and page layout, this is not a facsimile edition. The print quality of the original 1977 did not allow it. The images, originally printed in black-and-white with a coarse screen, had to be newly scanned. Back to the source: finding the original photos or negatives, drawings and books proved a lenghty process. The original black-and-white look of the magazine has been largely preserved — with some exceptions which are discussed here.

fu6-werktek
In 1977 digital files did not exist. The original page layouts (pictured here) were preseved and some of them could be used as a source for scanning.

Page 1 is a composition in red and black; it remains so, even though we now have a color image of The Shadow Meets The Prince of Evil (July, 1939).

shadow-graves-gladney-1940

 

furore06-2017-spread-2

Page 2 is unchanged; page 3 was newly typeset but is otherwise unchanged. Please note that the information on this page is no longer valid — subscriptions are no longer possible, Har van Fulpen is no longer the publisher, Wim Schroot wasn’t the printer and Loe van Nimwegen did not do the reproductions.

furore06-2017-spread-3

The letters page opens with a letter by Peter Oosterbos in Roosendaal. At the time, Oosterbos was a tireless letter-witer specializing in American literature, typewriters, rubber stamps and other paraphernalia. A few years later we allowed him to organize the magazine’s review section, which did not end well. Oosterbos discovered how easy it is to ask for free copies of books, cds, dvds etc. in all countries of the world, presumably for review purposes. The situation got out of hand pretty quickly. Forty years later, we still receive queries from publishers, art galleries and record companies asking whether this mr Oosterbos can be trusted. The answer is no. Furore #16 (1983) en #22 (2017) contain articles about Oosterbos’s fraudulent actions. More on the subject can be found here.

Uit Furore #22 (Janu, 2017)
From Furore #22 (Janu, 2017)

Illustratie in Furore 6 (1977)
Illustration in Furore 6 (1977)

Illustratie in Furore 6 (2017)
Illustration in Furore 6 (2017)

This illustration (in a letter by designer Paul Mijksenaar) proved quite hard to find. It turned out to be a detail of a London Underground Poster reprouced in the previous issue of Furore, but where did that come from? Not from the book London Transport Posters, mentioned in that issue. The solution arrived in the form of an enormous scan sent by Ruiz Alexander at the London Transport Museum. The image is a diagram of Camden Town Underground Station (‘London’s Newest Underground Wonder / Open April 20’), drawn by Chas. W. Baker in 1924. The drawing is so pretty that we decided to reproduce it in colour.

 

 

 

 

 

 

Trouwfoto, 1956

The photo accompanying ‘Een model Cadillac’ was newly scanned thanks to the Van Doornen family archives. Herwolt van Doornen adds the information that his parents posed in front of the Cadillac in J.M. Coenenstraat (at Roelof Hartplein), Amsterdam, in 1956. Note: on p. 33 parts of the same photo return in a new context.

The Hergé interview (p. 6–8) took place in the course of preparing for the exhibition ‘Kuifje in Rotterdam’ at Lijnbaanscentrum, Rotterdam, as organized  by Joost Swarte, Har Brok and Ernst Pommerel. Mr Hergé, then 70 years of age, revealed that he was unhappy with the album edition of The Broken Ear (1943); he considered some pages as “too empty”. “No, that cannot remain so”, he said. The young interviewers found the old images and the less-than-perfect translations utterly charming. This experience strengthened our resolve not to correct our “charming” mistakes from 1977 in the new edition.

Nevertheless, it is interesting to show Joost Swarte’s original drawing for ‘Kuifje in Rotterdam’ in its original color.

furore06-2017-spread-4

Page 9 is the only one in which the lay-out is different from the original.
furore06-2017-spread-5b
The images from the Beatles’ “Penny Lane” promo clip (p. 13) were taken from a Dutch music monthly; the photo of Lennon in the recording studio came from Salut les Copains magazine. This time around, they are reproduced in their original colours.

furore06-2017-spread-7b

John de Rooij’s photo of John and Yoko was newly scanned. The original is in Har van Fulpen’s personal collection.

Yoko Ono en John Lennon in Tittenhurst, 1969 (Foto © John de Rooij)
Yoko Ono en John Lennon in Tittenhurst, 1969 (Foto © John de Rooij)

expo-franquin

André Fraquin’s drawing was originally reproduced from the first issue of the free comics zine Guust, published in December 1976 by Strip en Kartoen Centrum Driesen. In 2003 a colored version appeared in a “hors série” publication devoted to Franquin.

 

ac76-spread

Pages 18/19 contain an original drawing by Aart Clerkx.

furore06-2017-spread-11

In the department ‘Le Furore’ (p. 20-21) other magazines and media are being reviewed. These pages were scanned from the original magazine pages and may contain mistakes.

furore06-2017-spread-12
The text of the article ‘De wereld van de Pulps’ by Ed Schilders (p. 22–28) was newly typeset and correceted by the author. The images, mostly derived from Tony Goodstone’s book The Pulps, are now reproduced in colour.

furore06-2017-spread-16a

The slogan “Tex Pax Bax: Mex?!” appeared in minuscule type in a corner of Piet Schreuders’s cover design for Vrij Nederland Boekenbijlage of March 24, 1977 (reproduced in Furore on p. 30). It is a variation of the famous Variety headline “Sticks Nix Hick Pix” (July 17, 1935). “Tex Pax Bax: Mex?!” translates as: “Ursula den Tex (then design editor at Vrij Nederland magazine) packs her bags to go to Mexico.” Some time later, “Tex Pax Bax Mex” also became the title of a song by the rock group Rahitiband (see also Furore #9, p. 35).

1976-158-boekenkast-kvhr
Karel van het Reve, 30 oktober 1976

The photos of men in front of their bookshelves were taken in October 1976 for a ‘Book Shelve Quiz’ in Furore #5 (January 1977), p. 22.

 

furore06-2017-spread-17

In de department “Een Deur Moet Open Of Dicht Zijn” (“A Door Must Be Either Open Or Closed”, p. 32-33) Furore usually writes about visual gags, puzzles, and secret (digital) codes. This issue was the first, but certainly not the last, in which the “secret” abbreviations seen above the windows in the London Underground were described. The “mystery” was finally solved in 2013, thanks to the internet: Furore #21 published an exhaustive list of the meaning of all such abbreviations, including:

Con:COS = Control Cut-Out Switch
E:Cou = Emergency Coupling Adaptor
BRV = Brake Release Valve
EPBIC = Electro-Pneumatic Brake Isolating Cock

 

Jay Lynch (1945–2017)
Jay Lynch (1945–2017)

The original photographs of Jay Lynch, James Finlayson, and “Everhard van Woudschoten” (= Egon Woudstra) on p. 32 en 33 were not found. They were “descreened” by Evert Geradts in France using a program called “Inverse FFT” (Fast Fourier Transform).

a-praxis

Type designer Gerard Unger provied the original drawing of the “a” from his Praxis.

The covers in the “Drukwerk” advertentisement (p. 35) were reprodced in colour. Because issue #7 of Inkt magazine was not ready by the time Furore #6 went to press, we showed a cover dummy instead.

inkt7-schets

 

Order FURORE #6 (reissue 2017) here.

Furore #6 reprinted!

After forty years, this rare and highly rated issue has been re-issued at last.

Although we aimed for an exact replica of the original texts, images and page layout, this is not a facsimile edition. The print quality of the original 1977 did not allow it. The images, originally printed in black-and-white with a coarse screen, had to be newly scanned. Back to the source: finding the original photos or negatives, drawings and books proved a lenghty process. The original black-and-white look of the magazine has been largely preserved — with some exceptions which are discussed here.

fu6-werktek
In 1977 digital files did not exist. The original page layouts (pictured here) were preseved and some of them could be used as a source for scanning.

Page 1 is a composition in red and black; it remains so, even though we now have a color image of The Shadow Meets The Prince of Evil (July, 1939).

shadow-graves-gladney-1940

furore06-2017-spread-2

Page 2 is unchanged; page 3 was newly typeset but is otherwise unchanged. Please note that the information on this page is no longer valid — subscriptions are no longer possible, Har van Fulpen is no longer the publisher, Wim Schroot wasn’t the printer and Loe van Nimwegen did not do the reproductions.

furore06-2017-spread-3

The letters page opens with a letter by Peter Oosterbos in Roosendaal. At the time, Oosterbos was a tireless letter-witer specializing in American literature, typewriters, rubber stamps and other paraphernalia. A few years later we allowed him to organize the magazine’s review section, which did not end well. Oosterbos discovered how easy it is to ask for free copies of books, cds, dvds etc. in all countries of the world, presumably for review purposes. The situation got out of hand pretty quickly. Forty years later, we still receive queries from publishers, art galleries and record companies asking whether this mr Oosterbos can be trusted. The answer is no. Furore #16 (1983) en #22 (2017) contain articles about Oosterbos’s fraudulent actions. More on the subject can be found here.

Uit Furore #22 (Janu, 2017)
From Furore #22 (Janu, 2017)

Illustratie in Furore 6 (1977)
Illustration in Furore 6 (1977)

Illustratie in Furore 6 (2017)
Illustration in Furore 6 (2017)

This illustration (in a letter by designer Paul Mijksenaar) proved quite hard to find. It turned out to be a detail of a London Underground Poster reprouced in the previous issue of Furore, but where did that come from? Not from the book London Transport Posters, mentioned in that issue. The solution arrived in the form of an enormous scan sent by Ruiz Alexander at the London Transport Museum. The image is a diagram of Camden Town Underground Station (‘London’s Newest Underground Wonder / Open April 20’), drawn by Chas. W. Baker in 1924. The drawing is so pretty that we decided to reproduce it in colour.

Trouwfoto, 1956

The photo accompanying ‘Een model Cadillac’ was newly scanned thanks to the Van Doornen family archives. Herwolt van Doornen adds the information that his parents posed in front of the Cadillac in J.M. Coenenstraat (at Roelof Hartplein), Amsterdam, in 1956. Note: on p. 33 parts of the same photo return in a new context.

The Hergé interview (p. 6–8) took place in the course of preparing for the exhibition ‘Kuifje in Rotterdam’ at Lijnbaanscentrum, Rotterdam, as organized by Joost Swarte, Har Brok and Ernst Pommerel. Mr Hergé, then 70 years of age, revealed that he was unhappy with the album edition of The Broken Ear (1943); he considered some pages as “too empty”. “No, that cannot remain so”, he said. The young interviewers found the old images and the less-than-perfect translations utterly charming. This experience strengthened our resolve not to correct our “charming” mistakes from 1977 in the new edition.

Nevertheless, it is interesting to show Joost Swarte’s original drawing for ‘Kuifje in Rotterdam’ in its original color.

furore06-2017-spread-4

Page 9 is the only one in which the lay-out is different from the original.
furore06-2017-spread-5b
The images from the Beatles’ “Penny Lane” promo clip (p. 13) were taken from a Dutch music monthly; the photo of Lennon in the recording studio came from Salut les Copains magazine. This time around, they are reproduced in their original colours.

furore06-2017-spread-7b

John de Rooij’s photo of John and Yoko was newly scanned. The original is in Har van Fulpen’s personal collection.

Yoko Ono en John Lennon in Tittenhurst, 1969 (Foto © John de Rooij)
Yoko Ono en John Lennon in Tittenhurst, 1969 (Foto © John de Rooij)

expo-franquin

André Fraquin’s drawing was originally reproduced from the first issue of the free comics zine Guust, published in December 1976 by Strip en Kartoen Centrum Driesen. In 2003 a colored version appeared in a “hors série” publication devoted to Franquin.

ac76-spread

Pages 18/19 contain an original drawing by Aart Clerkx.

furore06-2017-spread-11

In the department ‘Le Furore’ (p. 20-21) other magazines and media are being reviewed. These pages were scanned from the original magazine pages and may contain mistakes.

furore06-2017-spread-12
The text of the article ‘De wereld van de Pulps’ by Ed Schilders (p. 22–28) was newly typeset and correceted by the author. The images, mostly derived from Tony Goodstone’s book The Pulps, are now reproduced in colour.

furore06-2017-spread-16a

The slogan “Tex Pax Bax: Mex?!” appeared in minuscule type in a corner of Piet Schreuders’s cover design for Vrij Nederland Boekenbijlage of March 24, 1977 (reproduced in Furore on p. 30). It is a variation of the famous Variety headline “Sticks Nix Hick Pix” (July 17, 1935). “Tex Pax Bax: Mex?!” translates as: “Ursula den Tex (then design editor at Vrij Nederland magazine) packs her bags to go to Mexico.” Some time later, “Tex Pax Bax Mex” also became the title of a song by the rock group Rahitiband (see also Furore #9, p. 35).

1976-158-boekenkast-kvhr
Karel van het Reve, 30 oktober 1976

The photos of men in front of their bookshelves were taken in October 1976 for a ‘Book Shelve Quiz’ in Furore #5 (January 1977), p. 22.

furore06-2017-spread-17

In de department “Een Deur Moet Open Of Dicht Zijn” (“A Door Must Be Either Open Or Closed”, p. 32-33) Furore usually writes about visual gags, puzzles, and secret (digital) codes. This issue was the first, but certainly not the last, in which the “secret” abbreviations seen above the windows in the London Underground were described. The “mystery” was finally solved in 2013, thanks to the internet: Furore #21 published an exhaustive list of the meaning of all such abbreviations, including:

Con:COS = Control Cut-Out Switch
E:Cou = Emergency Coupling Adaptor
BRV = Brake Release Valve
EPBIC = Electro-Pneumatic Brake Isolating Cock

Jay Lynch (1945–2017)
Jay Lynch (1945–2017)

The original photographs of Jay Lynch, James Finlayson, and “Everhard van Woudschoten” (= Egon Woudstra) on p. 32 en 33 were not found. They were “descreened” by Evert Geradts in France using a program called “Inverse FFT” (Fast Fourier Transform).

a-praxis

Type designer Gerard Unger provied the original drawing of the “a” from his Praxis.

The covers in the “Drukwerk” advertentisement (p. 35) were reprodced in colour. Because issue #7 of Inkt magazine was not ready by the time Furore #6 went to press, we showed a cover dummy instead.

inkt7-schets

Order FURORE #6 (reissue 2017) here.

Posted in en