Privacyverklaring

Privacyverklaring

FURORE, een project van Schreuders Design gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
FURORE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, te weten:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

FURORE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of mailen bij vragen of onduidelijkheid over een bestelling;
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • FURORE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schreuders Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Het is mogelijk dat uw postadres in de toekomst zal worden gebruikt om aankondigingen te doen van nieuwe uitgaven.

Delen van persoonsgegevens met derden
FURORE verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Het idee!

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
FURORE gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen, dan wel te wissen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FURORE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@furoremagazine.com