Furore 27

 12,25

Janu, 2022

Category:
In this issue we celebrate the 100th birthday of renowned Dutch author Willem Frederik Hermans (1921-1995) with several articles and news items. We researched two major photo sessions with Hermans – one with Cas Oorthuys in July 1954, the other with Ed van der Elsken in July 1955. Apart from publishing several images not seen before, we also worked out exactly where in Amsterdam those pictures were taken. Other items: Patrick Tersteeg continues his series about actual London locations in E. P. Jacobs' graphic adventure, The Yellow "M"; a reconstruction of the sculpture exhibition at Frederiksplein, Amsterdam, in 1954; Peti Buchel sketches Achill scenes.  
Vanwege het ‘Hermansjaar’ (2021–2022) is er in dit nummer nogal wat aandacht voor Willem Frederik Hermans. Wij onderzochten twee fotosessies waarbij Hermans was betrokken kort voordat hij als schrijver doorbrak: de eerste door Cas Oorthuys in juli 1954, de tweede door Ed van der Elsken in juli 1955. Niet alleen publiceren wij foto’s die nooit eerder in druk zijn verschenen, we hebben ook even uitgezocht wáár in Amsterdam ze precies zijn gemaakt. – Ander Hermans-nieuws is voorts te vinden in de rubrieken ‘Hermansiana’ en ‘Een Deur Moet Open Of Dicht Zijn’. Ook voor sommige strips geldt dat ze gelocaliseerd kunnen worden. Patrick Tersteeg vervolgt zijn onderzoek naar de echt bestaande Londense straten in zijn geliefde ‘Blake en Mortimer’-verhaal Het gele teken. Verder in dit nummer: Beelden op het Frederiksplein; W.F. Hermans vs. Helmut Salden; Peti Buchel schetst Achill; Szukalsi spiegelt; de guitenstreken van Pim en Propke. Furore is een tijdschrift samengesteld en ontworpen door Piet Schreuders. Het wordt vrij onregelmatig uitgegeven sinds 1975. Prijs € 12,25 60 pagina's 978-90-830909-1-7

Additional information

Weight 390 g