#23: Mandarijnen, collages, locaties

FURORE #23 (Janu, 2018) is verschenen.

Het omslagverhaal, geschreven door Lodewijk Henri Wiener, gaat over de drie foto’s waarmee W.F. Hermans in 1963 zijn collage op het omslag van zijn legendarische pamflet Mandarijnen op zwavelzuur samenstelde. Waar bestond die collage uit? En vooral: Was die vogel nu een meeuw of een arend? Wiener stelde de vraag, Furore zocht het tot op de bodem uit en geeft het antwoord.

Daarmee is deze uitgave zonder meer een collector’s item – niet alleen naar de inhoud, zeker ook naar de vorm, want in het omslag is het silhouet van het vrouwenlichaam in de collage uitgespaard. Daardoorheen is het binnenwerk te zien, maar het past óók precies op het omslag van Mandarijnen op zwavelzuur.

Het pamflet van Hermans verscheen meer dan een halve eeuw geleden; nu biedt Furore als eerste – letterlijk en figuurlijk – een uniek kijkje in de keuken van de grote schrijver.

Maar er is meer:
• Mark Lewisohn over de klassieke tv-serie Ripping Yarns;
• Een teruggevonden brief van tekenaar Mark Smeets (1942–1999);
• Filmhistoricus Richard W. Bann over het restaureren van nitraatfilm;
• Een typografische revolutie in de wereld van de Nederlandse weekbladen;
• Hoe kan men een foto uit 1955 opnieuw maken?
• Frits Marnix Woudstra over de kunstenaar Roland Sips;
• En… zetfouten in Amerikaanse straattegels!

52 pagina’s – omslag met doorkijkgat – € 12,50

Furore is een sinds 1975 onregelmatig verschijnend blad, samengesteld en ontworpen door Piet Schreuders (ook van De Poezenkrant).

Bestellen
Geschiedenis